1. Головна
  2. /
  3. МЕТОДИЧНА РОБОТА

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Положення про педагогічну раду

Положення про предметні тижні

Положення про шкільне методичне об’єднання

Нормативно-правові документи

Конституція України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text)

●Закон України «Про дошкільну освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text)

● Закон України «Про позашкільну освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14#Text)

● Закон України «Про повну загальну середню освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n984)

● Закон України «Про освіту» (https://osvita.ua/legislation/law/2231/ )

● Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text )

● Закон України «Про охорону дитинства» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text)

● Закон України «Про протидію торгівлі людьми»

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text )

● Базовий компонент дошкільної освіти (https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini )

● Державний стандарт початкової освіти (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF#Text)

● Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text )

Концепція «Нова українська школа»

● Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text)

● Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15/sp:max20#Text)

● Стратегія національно-патріотичного виховання (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019)

● Указ Президента України від 16.05.2006 № 398 “Про Положення про стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398/2006#Text

Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2021/2022 н. р.

Про організацію роботи з молодими та малодосвідченими вчителями у 2021/2022 н.р.

Забезпечення неперервної професійної підготовки педкадрів у системі методичної роботи школи

Самоосвіта

№ п\пЗаходиДата виконанняХто залученийВідповідальний
1.Складання плану по самоосвітіДо 01. 10. 2021 р.Вчителі ЗДНВР 
2.Вивчення дерективних матеріалів, зокрема вимог щодо викладання предметів у 2021 – 2022н. р.До 01. 09. 2021 р.Вчителі ЗДНВР 
3.Робота над методичною проблемою:  -опрацювання літературних джерел;- проведення предметних тижнів, відкритих уроків.Протягом рокуВчителі  ЗДНВР 
4.Участь у методичних навчанняхПротягом рокуВчителі ЗДНВР

Методична освіта

№ п\пЗаходиДата виконанняВідповідальний
1.Анкетування і опрацювання анкет вчителіввересеньКомпанієць С.А.
2.Створення банку прийомів формувального оцінюваннялистопадвчителі  
3.Формувальне оцінюванняжовтень Компанієць С.А.
4.Майстер-клас з формувального оцінюваннялистопадВчителі-предметники

План роботи над методичною проблемою школи

«Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах компетентнісного підходу».

№ п\пЗаходи Дата виконанняВідповідальний
1.Анкетування вчителів «Використання вчителем  новітніх освітніх технологій»вересеньЗДНВР
2.Опрацювання анкет і складання плану роботи на наступний навчальний рік.вересеньЗДНВР
3.Прийоми формувального оцінюванняжовтень, лютийпедагогічні працівники
4.Створення банку прийомів формувального оцінюванняпротягом рокупедагогічні працівники

Людям із порушенням зору